Traditional Grains Review

Information in English

 

ICC Symposium Feb 3-5

Information om projekt kring glutenfria bröd

2007 Participants page
2008 Participants page

 

Hälsosamma sädesslag

för god hälsa och miljö

 

Traditionella sädesslag som quinoa, amaranth och hirs har gjort sitt intåg i matafärer och på restauranger. Dessa för oss exotska gryn har sitt ursprung i Afrika och Sydamerika där de är viktiga baslivsmedel. De är väl anpassade för ett torrt klimat med långa perioder av torka och är därför viktiga för försörjningen.

Dessa sädesslag är naturligt glutenfria och är dessutom nyttiga med höga halter av anti-oxidanter och mineral. De återfinns idag i glutenfria produkter, som matgryn och i hälsomat. I Sverige finns några gryn tillgängliga, men det finns många fler som skulle kunna hitta vägen till våra kök.

I ett samabete mellan SIK, Universitetet i Pretoria och IFS, finansierat av MISTRA, har de traditionella sädesslagen belysts utifrån deras hälsoeffekter, miljöeffekter, produktion, produkter, maträtter och framtidsutsikter. Resultaten har presenterats vid seminarier i Afrika och Sverige och sammanfattats i en rad artiklar skrivna av ledande forskare inom området. Korta, populärvetenskapliga artiklar ger en god överblick, vilka kompletteras av mer detaljerade vetenskapliga presentationer.

 


   

Prof Mats Stading
SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik och
Chalmers Tekniska Högskola
 

Prof John Taylor
Department of Food Science University of Pretoria, South Africa 

 

 


Sponsras av

 

Fotografier på denna sida
© John Taylor, 2005
© Nandi Dursley, 2007 
 
Web design: Mats Stading