Deltagare

Möten

Startsida

Inloggning


Nätverket för dig som jobbar med matsäkerhet

Målsättningen med nätverket är att skapa en mötesplats för livsmedelsindustrin och andra livsmedelsaktörer där de kan ta del av fakta och få inspiration inom området livsmedelssäkerhet.

Att leverera säker mat är en förutsättning för att vara en lönsam och framgångsrik livsmedelsaktör. Många frågeställnuingar förändras när nya faror identifieras, nya krav ställs och nya arbetsmetoder utvecklas. Detta gör det viktigt för alla som arbetar med kvalitetsfrågor och produktutveckling att ha ett forum för att få ny kunskap oich för att diskutera med andra kollegor.

Inom nätverket arrangeras 3 träffar per år med aktuella teman. Träffarna består av inspirerande föredrag och diskussioner inom nätverksgruppen.

Nätverksföretag kan delta med två personer per träff. SIK utformar tillsammans med nätverksdeltagarna det framtida arbetet och inriktningen.

Inbjudan och anmälan 2014

 

 


 

   

Idéer för tema på träffar under året är:

  • Tillsatser och främmande ämnen

  • Att sätta hållbarhet

  • Att få med alla på hygientåget – kommunikation

  • Aktuella risker 2014

I nätverket får du:

  • Tillgång till expertkunskap inom aktuella områden

  • Ta del av de senaste rönen genom en aktiv omvärldsbevakning

  • Ett utökat personligt kontaktnät inom livsmedelsbranschen

  • Dialog och inspiration från andra företag och aktörer

     
Uppdaterad: 140207

       
För mer information, kontakta:
Pernilla Arinder, (projektledare), 010-516 66 12, pernilla.arinder@sik.se
Anna-Lena Göransson, 010-516 66 36,
anna-lena.goransson@sik.se
 
                             
SIK - www.sik.se

Box 5401 402 29  Göteborg

010-516 66 00

SIK © 2011 webbdesign sz@sik.se