Möten/Aktiviteter

Aktivitet Plats Datum

Projektmöte 1

SIK

27 mars

Analys och modellutveckling

 

april-juni

Projektmöte 2

SIK

18 juni

Utveckling av informationsmaterial   augusti

Projektmöte 3

SIK

27 augusti

Workshops, implementering av modell

 

september

Öppet seminarium, final

SIK

7 oktober

Avslutande projektmöte

SIK

29 oktober