Detta nätverk är en mötesplats för dig som arbetar med konsumentkontakt eller på annat sätt med företagets relationer och kommunikation med konsumenten.

Nätverket har initierats genom diskussioner med våra kunder och medlemmar. Vi träffas två gånger per år och tema för kommande träffar beslutas utifrån deltagarnas behov och önskemål. Föreläsare och inspiratörer hjälper oss att utvecklas för att möta kraven i den allt viktigare rollen som konsumentkontakt.


Klicka här för att anmäla dig nu!

 

Genom att gå med i nätverket får du:

  • delta i stimulerande och lärorika träffar

  • möjlighet att utbyta erfarenheter med och inspireras av andra

  • ökad insikt och kunskap

 

 

För mer information, kontakta:

Anne Normann,
tel 010-516 66 52,
anne.normann@sik.se

 Carina Gatzinsky,
tel 010-516 67 22,
carina.gatzinsky@sik.se

Anna-Lena Göransson,
tel 010-516 66 36
alg@sik.se