Dagens konsumenter deltar i och påverkar redan debatten kring livsmedel. I och med intåget av sociala medier ökar möjligheterna för konsumentpåverkan ytterligare. Önskemål, trender etc, som fångas in via till exempel sociala medier och konsumentkontakt, kan ge viktig information som kan användas i en kundnära produktutveckling.

Detta nätverk är en mötesplats för dig som arbetar med konsumentkontakt eller på annat sätt med företagets relationer och kommunikation med konsumenten.

Nätverket har initierats genom diskussioner med våra kunder och medlemmar. Vi träffas två gånger per år och tema för kommande träffar beslutas utifrån deltagarnas behov och önskemål. Föreläsare och inspiratörer hjälper oss att utvecklas för att möta kraven i den allt viktigare rollen som konsumentkontakt.

Klicka här för att anmäla dig nu!


 

Genom att gå med i nätverket får du:

  • delta i stimulerande och lärorika träffar

  • möjlighet att utbyta erfarenheter med och inspireras av andra

  • ökad insikt och kunskap