Kommande möten

DATUM PLATS DOKUMENTATION
17-18 september 2014 SIK, Göteborg Program

TIDIGARE AKTIVITETER

Seminarium 3 juni 2010: Hur möter vi konsumenten
Seminarium 29 juni 2010: Vad styr konsumenternas val?
Nätverksträff 10 november 2010, tema Smak
Nätverksträff 7 april 2011, tema Allergi och överkänslighet
Nätverksträff 1-2 september 2011, tema Betydelsen av konsumentkontakt i företaget samt tandskador och skadeståndskrav m m
Nätverksträff 18 april 2012, tema Jag pratade precis med konsumentrådgivningen och vet du vad... m m
Nätverksträff 13-14 september 2012, uppföljning Meny-körkortet Mat och Klimat
Nätverksträff 10 april 2013, tema Sociala medier
Nätverksträff 17 september 2013, tema När kommunikationen inte får gå fel
Nätverksträff 9-10 april 2014, tema Beteende och attityder

ÖVRIGT
Artikel Livsmedel i Fokus