Ett tvärlivsprojekt på SIK 2011 - 2013

 

Samarbetspartners

SIK

Arla

Campbells Soup

Fazer

Findus

Procordia

Pågen

Linköpings Universitet

SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet

 

Projektbeskrivning

Att förstå konsumenters beteende är ibland svårt. Inte sällan så säger konsumenten en sak, men handlar på ett annat sätt. Intentioner och attityder är bara vagt relaterat till faktiskt beteende. Det saknas idag helt enkelt kunskap om varför konsumenter fattar de beslut de fattar. Det är därför en svår uppgift för livsmedelsproducenter att kartlägga konsumenters behov och tillfredsställa dessa. Detta tvärvetenskapliga projekt med deltagare från livsmedelsindustrin samt experter inom sensorik, konsumentvetenskap och psykologi syftar till att identifiera bakomliggande förklaringar till konsumenters beslut. Det förväntade utfallet är en beskrivningsmodell för konsumentval som kan användas av både forskare och tillämpas av industri. Denna forskning är viktig då det idag saknas kunskap om hur sensoriska och psykologiska faktorer tillsammans påverkar konsumentbeslut. Vi planerar att genomföra en serie studier där vi experimentellt varierar och mäter inverkan av dessa faktorer vid köpsituationen. Både sensoriskt (hur produkten smakar) och psykologiska aspekter (kognitiva-affektiva värden) samt individuella skillnader kommer att dokumenteras. De processer vi intresserar oss för är implicita eller i stort sett omedvetna kommer vi då att använda oss av experimentella metoder och mått utvecklade inom aktuell sensorisk och psykologisk forskning. Detta projekt ämnar därför att gå mycket djupare i förståelse av bakomliggande faktorer än typiska fokusgrupper, marknadsundersökningar och tidigare projekt inom området. Ett slutgiltigt mål med projektet är att ta fram en beskrivningsmodell för hur olika konsumenters värderingar aktiveras i olika köpsituationer (exempelvis njutnings- kontra vardagskonsumtion), och hur information kan designas för att påverka konsumentens beslut. Ett annat utfall är verktyg för att beskriva olika kundsegment.Textruta: X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur. Översikt av några utvalda miljö- och individuella faktorer som förväntas påverka balansen mellan känslomässiga och logiska överväganden vid bedömningar och beslut.