SIK driver ett kompetensnätverk för choklad- och konfektyrindustrin. I nätverket har vi ett nära samarbete med Livsmedelsföretagens branschförening Chokofa.
Nätverket är en kreativ mötesplats där deltagarna kan öka sin kompetens och på ett smidigt sätt hålla sig à jour med den senaste utvecklingen inom viktiga områden för choklad- och konfektyrindustrin. Nätverket är också ett forum för företag där vi behandlar industriellt viktiga frågeställningar, diskuterar aktuella problem i en öppen och konstruktiv dialog samt utbyter erfarenheter med varandra.

Arbetsform

Grundläggande för nätverksidén är

• tre möten/temadagar arrangeras per år.

• att nätverksdeltagarna tillsammans med projektledaren på SIK utformar nätverkets innehåll.

• att ha föreläsningar av personer med expertkompetens inom olika områden, studiebesök, provsmakningar etc.

• informationsspridning via nätverkets egen hemsida, både med en öppen
del samt en lösenordsskyddad del för medlemmar.

Vidare ger nätverket tillgång till expertkunskap, omvärldsbevakning, trender, lagstiftning och märkning, dialog och inspiration från olika aktörer, fördjupad kunskap inom olika områden inom choklad och konfektyr.

Nätverket pågår ett år i taget och förnyas därefter.

 

Vi välkomnar gamla och nya medlemmar
INBJUDAN OCH ANMÄLAN 2014/2015